donderdag 15 juli 2010

Code highlighting in Blogger

Het heeft even geduurd maar eindelijk heb ik code highlighting in blogger voor elkaar. Wat heb ik gedaan? Ga in de instellingen naar het HTML sjabloon van je blog. Voeg voor de <l/head> tag de volgende code toe:
<link href='http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/styles/shCore.css' rel='stylesheet' type='text/css'/> 
<link href='http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/styles/shThemeDefault.css' rel='stylesheet' type='text/css'/> 
<script src='http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/scripts/shCore.js' type='text/javascript'/> 
<script src='http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/scripts/shAutoloader.js' type='text/javascript'/> 
<script src='http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/scripts/shBrushXml.js' type='text/javascript'/> 
<script src='http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/scripts/shBrushJScript.js' type='text/javascript'/> 
<script src='http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/scripts/shBrushCss.js' type='text/javascript'/> 
<script src='http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/scripts/shBrushJava.js' type='text/javascript'/> 

Merk op de er script geladen worden van iemand anders zijn pagina. De maker raadt aan om de scripts zelf te hosten.

Voeg vervolgens achter de </body> tag de volgende code toe:
<script>
  SyntaxHighlighter.config.bloggerMode = true; 
  SyntaxHighlighter.all();
</script>

Je kunt nu java code higlighten met:
<pre class="brush: java">code</pre>

Geen opmerkingen: